«Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы
Бизнестің сенімді серіктесі

Қаз

Кәсіпкерлік ортаны зерттеу

«АТАМЕКЕН» ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚтКӘСІПКЕРЛЕР ПАЛАТАСЫНЫҢ 2016-2018 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ

Кәсіпкерлікті дамытудың ұтымды 10 қадамы 

Дүниежүзілік Банктің«Doing Business» рейтингі

 

Зерттеудің мақсаты – Қазақстанның өңірлерінде бизнес жүргізуде орын алған жағдайға талдау жасау әрі салыстыру, «Іскерлік ахуал» тәуелсіз рейтингін кәсіпкерлік ортаны дамытудың сыртқы, сондай-ақ ішкі факторларын есепке ала отырып қалыптастыру.

Зерттеудің міндеті: өңірлерге бөлгенде кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеудің тиімді жұмысы мен ашықтығын зерттеу аясында кәсіпкерліктің даму деңгейі бойынша интегралдық индексті есептеу; «Өңірлерге бөленде кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеудің тиімді жұмысы мен ашықтығын сараптау» зерттеуі аясында бағалау әдістемесін жетілдіру; бизнес-ортаны бағалау әдістемесін сараптау; Қазақстан Республикасының өңірлерін бизнес жүргізу жағдайына қарай саралау; өңірде бизнестің даму серпінін өткен жылмен салыстыра талдау; Қазақстандағы кәсіпкерлік белсенділікті жағдайы туралы ұлттық баяндама дайындау; 14 облыс пен республикалық маңызы бар 2 қаланың бизнес жүргізудегі өңірлік сипатын жасау; бизнес ахуалды жақсартуға қатысты ұсыныстарды дайындау.


 

Еншілес ұйымдар

Серіктестер